Home   Cursa LNE   Reglament

Reglament

 
Reglament i Jurat


-El Jurat estarà format per tres persones seleccionades de la següent manera:

1.-Representant de l´Ampa de La Nova Electra.

2.-Representant de l´Ampa convidada.

3.-Mare o pare de l´escola de La Nova Electra seleccionat voluntàriament.

 

-Tots els participants de les proves hauràn d´haver-se inscrit amb anterioritat tal i com ho indiqui l´organització de la prova. En cas de no està inscrit no dispondràn de dorsal per competir.

 -El mínim de participants de cada cursa ha de ser de 10 persones, en cas contrari el Jurat podrà decidir si és corra la cursa o en cas contrari la pot  declarar nul.la i el premi quedaria desert.

 -En cas de pluja o inclemències del temps l´Organització serà qui pendrà la desició de realitzar o no la prova esportiva.

 -Els participants hauràn d´estar puntuals en el punt de sortida, en cas d´inici la carrera ja no es deixarà pendre la sortida.

 -Serà desqualificat els corredors que no fagin el recorregut tal i com està establert en les bases de la prova, el jurat serà qui pendrà la desició definitiva.

 -En cas d´empat en l´arribada o de conflicte en la desició de les classificacions, el jurat decidirà l´ordre dels corredors de la prova, i la seva desició serà definitiva i aceptada per totes les parts.

 -Els premis seràn validats pel Jurat un cop finalitzades totes les proves.

 -El Jurat i l´Organització poden demanar identificació a quansevol corredor  en cas de dubte per verificar edats, el corredor te l´obligació de fer-ho o en cas contrari pot quedar desqualificat pel Jurat.

 -Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin amb els companys del curs actual, independement de l´any de naixement i a ple dret, però tenen l´obligació d´avisar en el moment de la seva inscripció.

 -Queda prohíbit participar sense l´indumentaria adequada per realitzar l´activitat, és a dir, s´ha de participar amb sabatilles esportives i roba d´esport.

-Els corredors de la prova pel sol fet de participar accepten totes les normes anteriorment indicades.

 -En cas de qualsevol anomalía que els atletes vulguin denunciar s´hauràn de presentar directament a qualsevol persona de l´organització que prendrà les accions oportunes.

 -En cas que persisteixi l´anomalia o que la resposta no sigui satisfactoria pel corredor, te dret a posar una queixa per escrit en els següents tres dies hàbils de la prova que haurà d´anar dirigida a l´AMPA de la Nova Electra que es veurà obligada a respondre per escrit al mateix atleta.

 -Els participants de la prova estaràn assegurats per l´assegurança de la prova que es farà càrrec l´AMPA de la Nova Electra.

 -L´organització no es fa responsable de cap tipus d´accident, danys morals o físics, durant el transcurs de les curses exeptuant els assegurats/des pel l´event esportiu.

 -L´organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.

-Pel fet de participar s´accepta la publicació d´imatges, videos i classificacions en quansevol mitjà de comunicació, pàgines d´Internet, propaganda, etc…

 -Tot allò no disposat en aquest reglament serà resolt per l´Organització.

 -La participació lliure i voluntària en aquesta cursa, implica la total acceptació del present reglament.

 -Els pares, mares o tutors dels nens i nenes s´han de fer responsables dels seus fills durant la Jornada Esportiva, menys quan participint en la Cursa que els pertoqui.

-El Jurat diu que les conductes antiesportives, la falta de respecte, el menyspreu, insults o quansevol comportament no adequat per part dels participants pot comportar la desqüalificació.

 

 

 Categories i Premis


 

Categories Nins:

Nascuts l´any 2015 (P3)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància entre 100 i 200 mts. Obsequi de medalla per a tots els paticipants. Límit de 25 participants.

 Nascuts l´any 2014 (P4)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància entre 100 i 200 mts. Obsequi de medalla per a tots els paticipants. Límit de 25 participants.

 Nascuts l´any 2013 (P5)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància entre 100 i 200 mts. Obsequi de medalla per a tots els paticipants. Límit de a 30 participants.

 

Categoria Infantil:

 Nascuts l´any 2012. (Primer de primaria) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants i oberta.

Nascuts l´any 2011. (Segon de primaria) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants i oberta.

 Nascuts l´any 2010. (Tercer de primaria) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fà el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els paticipants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants I oberta.

 Nascuts l´any 2009. (Quart de primaria) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fà el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els paticipants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants i oberta.

 Nascuts l´any 2008. (Cinqué de primaria) Circuit de 1100 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta Caparà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané fins al carrer Bartrina que es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants  i oberta.

 Nascuts l´any 2007. (Sisé de primaria) Circuit de 1100 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta Caparà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané fins al carrer Bartrina que es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es on estarà instalat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants i oberta.

 

Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin amb els companys del curs actual, independement de l´any de naixement i a ple dret, però tenen  l´obligació d´avisar en el moment de la seva inscripció.

 

Cursa Open La Milla de La Nova Electra.


Cursa única sense límit d´edat, oberta a tothom amb inscripció prèvia. Circuit de 1610 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Ample, per poder agafar el carrer esmentat i seguir fins el carrer Frederic Mistral que ens portarà novament a Periodista Grané, que el farem en sentit descendent fins al carrer Josep Tapioles que ens portarà a la Carretera de Castellar per arribar fins a la Plaça de la Dona i poder agafar Avinguda Jaume I, per arribar a Periodista Grané i arribar al punt d´arribada. Hi haura tres copes pels tres primers clasificats de les categories masculina i femenina. Límit a 75 participants. Inscripció de 4.-euros per corredor. Per ex-alumnes del centre La Nova Electra serà gratüita.

 

Recorreguts


 

En verd recorregut de primer, segon, tercer i quart.

 

 

 

 

 

En verd el recorregut de cinquè i sisè.

 

 

 

Aquí tenim en verd el circuit de La Milla de La Nova Electra.