Home   Cursa LNE   Reglament

Reglament

CATEGORIES I PREMIS

Categories Nins:

Nascuts l´any 2013 (P3)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent a concretar, entre 100 i 300 mts. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de 25 participants.

Nascuts l´any 2012 (P4)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent a concretar, entre 100 i 300 mts. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de 30 participants.

Nascuts l´any 2011 (P5)

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent a concretar, entre 100 i 300 mts. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de a 30 participants.

Categoria Infantil:

Nascuts l´any 2010. (Primer de primària) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 40 participants i oberta.

Nascuts l´any 2009. (Segon de primària) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 50 participants i oberta.

Nascuts l´any 2008. (Tercer de primària) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els paticipants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 40 participants I oberta.

Nascuts l´any 2007. (Quart de primària) Circuit de 700 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es a on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els paticipants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 40 participants i oberta.

Nascuts l´any 2006. (Cinquè de primària) Circuit de 1100 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta Caparà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané fins al carrer Bartrina que es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 40 participants  i oberta.

Nascuts l´any 2005. (Sisè de primària) Circuit de 1100 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta Caparà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané fins al carrer Bartrina que es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que es on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants I premi de trofeu als tres primers corredors tant masculins con femenins. Límit de 30 participants i oberta. (Es reserva 30 participants extres en cas de convidar a algun altre centre escolar específic).

Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin amb els companys del curs actual, independentment de l´any de naixement i a ple dret.

 

Cursa Open La Milla de La Nova Electra.

Categoria única sense límit d´edat, oberta a tothom amb inscripció prèvia. Circuit de 1610 mts amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer Ample, per poder agafar el carrer esmentat i seguir fins el carrer Frederic Mistral que ens portarà novament a Periodista Grané, que el farem en sentit descendent fins al carrer Josep Tapioles que ens portarà a la Carretera de Castellar per arribar fins a la Plaça de la Dona i poder agafar Avinguda Jaume I, per arribar a Periodista Grané i arribar al punt d´arribada. Hi haurà tres copes pels tres primers classificats de les categories masculina i femenina. Límit a 75 participants. Inscripció de 3.-euros per corredor. Per ex-alumnes del centre la quota d´inscripció serà 1.-Euro.

 

 

NORMES I JURATS DELS PREMIS

-Tots els participants de les proves hauran d´haver-se inscrit amb anterioritat tal i com ho indiqui l´organització de la prova. En cas de no està inscrit no disposaran de dorsal per competir.

-El mínim de participants de cada cursa ha de ser de 10 persones, en cas contrari es declararà nul.la la prova i el premi quedarà desert.

-En cas de pluja o inclemències del temps l´Organització serà qui prendrà la decisió de realitzar o no la prova esportiva.

-Els participants hauran d´estar puntuals en el punt de sortida, en cas d´inici la carrera ja no es deixarà prendre la sortida.

-Serà desqualificat els corredors que no facin el recorregut tal i com està establert en les bases de la prova, el jurat serà qui prendrà la decisió definitiva.

-Hi haurà un jurat que estarà format de la següent manera:

Una persona de l´organització: Mostafa Adiane.

Una persona de l´AMPA: Marta Rodríguez.

-Un pare o mare de l´escola: Andrey Buzdin

-En cas d´empat en l´arribada o de conflicte en la decisió de les classificacions, el jurat decidirà l´ordre dels corredors de la prova, i la seva decisió serà definitiva i acceptada per totes les parts.

-Els premis seran validats pel Jurat un cop finalitzades totes les proves.

-El Jurat i l´Organització poden demanar identificació a qualsevol corredor infantil en cas de dubte per verificar edats, el corredor te l´obligació de fer-ho o en cas contrari pot quedar desqualificat pel Jurat.

-Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin amb els companys del curs actual, independentment de l´any de naixement i a ple dret.

-Queda prohibit participar sense l´indumentària adequada per realitzar l´activitat, és a dir, s´ha de participar amb sabatilles esportives i roba d´esport.

-Els corredors de la prova pel sol fet de participar accepten totes les normes anteriorment indicades.

-En cas de qualsevol anomalia que els atletes vulguin denunciar s´hauran de presentar directament a qualsevol persona de l´organització que prendrà les accions oportunes.

-En cas que persisteixi l´anomalia o que la resposta no sigui satisfactòria per l´atleta, l’atleta té dret a posar una queixa per escrit en els següents set dies hàbils de la prova que haurà d’anar dirigida a l´AMPA de la Nova Electra que es veurà obligada a respondre per escrit al mateix atleta.

-Els participants de la prova estaran assegurats per l´assegurança de la prova que es farà càrrec l´AMPA de la Nova Electra.

-L´organització no es fa responsable de cap tipus d´accident, danys morals o físics, durant el transcurs de les curses exceptuant els assegurats/des per l´esdeveniment esportiu.

-L´organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.

-Pel fet de participar s´accepta la publicació d´imatges, vídeos i classificacions en qualsevol mitjà de comunicació, pàgines d´Internet, propaganda, etc…

-Tot allò no disposat en aquest reglament serà resolt per l´Organització.

-La participació lliure i voluntària en aquesta cursa, implica la total acceptació del present reglament.