Home   Servei Bon Dia

Servei Bon Dia

El “Bon dia” és el servei d’acollida matinal, que possibilita una ampliació horària al matí per aquelles famílies sòcies que hagin de deixar els nens i nenes al centre abans de l’hora d’inici de les classes. Funciona des del primer dia d’escola en horari de 7:30 a 9 del matí, cada dia de la setmana.

L’empresa Serveis Esportius Recresport us ofereix aquest servei d’acollida matinal, que serà efectiu des del primer dia de classe a l’últim, ambdós inclosos.

L’ús del servei podrà ser fix o esporàdic. Per donar-se d’alta a qualsevol de les dues modalitats serà obligatori omplir el full d’inscripció i lliurar-lo a l’empresa per mitjà de la bústia de l’AMPA, o per correu electrònic a l’adreça info@recresport.net 

El càrrec del rebut dels usuaris es passarà a mes vençut, entre els dies 1 i el 10 de cada mes. Els esporàdics podran pagar en efectiu al mateix moment si ho prefereixen.

L’entrada al Bon dia serà per la porta principal de l’escola.

Més informació:

Full d’inscripció

Comissió de Serveis: serveis@ampalanovaelectra.com

Recresport: info@recresport.net              935.375.374