Qui som?

L’Associació de Mares i Pares AMPA ESCOLA LA NOVA ELECTRA és una entitat sense ànim de lucre pensada i creada per col·laborar estretament amb els mestres i l´Equip Directiu del centre per millorar, en tot el que es pugui, la qualitat de l’educació que reben els infants a l’escola.

Què fa l’AMPA? 

És el principal interlocutor entre l’escola i les famílies i, junt amb el centre, articula els mecanismes necessaris per facilitar i garantir que la informació arribi a tots els pares i les mares d’alumnes.

Participa, per llei, en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar de centre.

Fomenta la participació de les famílies a l’associació, com a mitjà per apropar-se a l’escola.

Organitza activitats i serveis que complementen la tasca educativa que realitza el centre, tals com activitats extraescolars, serveis d’ampliació horària, socialització de llibres, celebració de festes, sortides de cap de setmana…

CARNESTOLTES 2016

Els recursos econòmics de que disposa l´AMPA provenen bàsicament de les quotes anuals que paguen els associats, i dels beneficis que generen altres activitats realitzades per a la recaptació de fons. Aquests recursos s’utilitzen principalment per dotar l’escola dels equipaments i materials necessaris, segons criteri consensuat de l’escola i l’AMPA, però també per organitzar les activitats pròpies de l’associació com la participació a la rua de carnestoltes, la cursa atlètica, els tallers per famílies, les activitats extraescolars, el serveis d’acollida matinal, etc. També es destina una part a quotes de federacions i assegurances pels alumnes. La comptabilitat de l’AMPA és pública i s’aprova anualment en el sí de l’Assemblea de socis, on totes les famílies que han pagat la quota hi són convidades.

Som membres de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC).

Tothom que sigui soci de l’AMPA pot venir a les reunions de la Junta, que es celebren mensualment el primer dilluns de cada mes. La col·laboració de tots és molt important per donar continuïtat a la tasca realitzada per l’associació des de la seva creació, per tant us convidem a participar.

Al nostre web trobaràs tota la informació que necessites per saber què pots fer tu per tal que l’escola on aprenen, viuen i conviuen els teus fills sigui encara millor mitjançant l’associació que ens agrupa (l’AMPA) per tal de poder actuar com a col·lectiu i poder contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament.

L’AMPA està organitzada a partir de dues estructures de funcionament. La Junta i les Comissions.

JUNTA

COMISSIONS